Bezpłatne przejazdy pociągami PKP

Przejazdy obywateli Ukrainy pomiędzy 1 a 30 kwietnia 2022 roku

Informujemy, że od 1 do 30 kwietnia 2022 roku obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów naszymi pociągami zgodnie z poniższymi zasadami.

Zasady przejazdów na terytorium Polski

1. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 r. lub później i zaliczają się do poniższych grup:

  • dzieci i młodzież do lat 18,
  • kobiety (bez względu na wiek),
  • mężczyźni powyżej 60. roku życia,
  • mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dzieci i młodzież do lat 18, które nie mają dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów, korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób z którymi jadą.

Gdy dalej w tekście używamy słów „obywatel/obywatele Ukrainy” mamy na myśli wyłącznie grupy osób wymienione wyżej.

2. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia.

3. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:

  • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy 24.02.2022 r. lub później, albo
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (na powiadomieniu musi być wpisane obywatelstwo ukraińskie), które jest wydane po 24.02.2022 r.,
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski; bilet ten musi być wydany na przejazd 24.02.2022 roku lub później; do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest obywatel Ukrainy, którego imię i nazwisko jest wpisane na bilecie oraz osoby, które z nim podróżują na podstawie tego biletu (pod warunkiem, że są obywatelami Ukrainy); bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość 

Pełne informacje kliknij link:

Bezpłatne przejazdy PKP